www.bpc-package.com

Corrugating Process

โครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก

ประเภทของแผ่นกระดาษลูกฟูก

ชนิดของกระดาษลูกฟูก

    บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก โดยผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก ในหลากหลายรูปแบบ จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี เรามีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยสินค้ามีมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9100 : 2015 บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
•   กำลังการผลิตเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกต่อ 1000 ตัน ต่อเดือน
•   เทคโนโลยีงานพิมพ์ระบบ Flexographic Printing และ Die – Cut Auto ที่ทันสมัย
•   รองรับการพิมพ์สูงสุด 3 สี และ Process Color โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดรวมเฉลี่ย5 ล้านกล่อง ต่อเดือน

กระดาษลูกฟูกชนิด 2 ชั้น

กระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น

กระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น

 

 

กระดาษลูกฟูกชนิด 2 ชั้น (Single Faced Corrugated Board)

มักใช้เป็นวัสดุกันกระแทก เช่น ให้ห่อหุ้มสินค้าจำพวกหลอดไฟฟ้า ขวดสุรา สิ่งของที่ชำรุดแตกหักง่าย เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในระหว่างการบรรจุ เคลื่อนย้าย ตลอดจนการขนส่ง

 

 

กระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น ( Single Wall or Double Faced Corrugated Board )

ใช้ทำกล่องที่รับน้ำหนักบรรจุปานกลางทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นส่วนประกอบอื่นๆ เช่น แผ่นรอง (Pad) แผ่นกั้น ( Partition ) แผ่นข้าง ( Liner ) กรองเสริม (Shell) และกล่องไร้ฝา        ( Tube ) เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง
โครงสร้างกระดาษลูกฟูก ชนิด 3 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 2 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 1 ชั้น
ความแข็งแรงของกล่องขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่ใช้ในการทำแผ่น , ชนิดของลอนลูกฟูก, รูปแบบของกล่อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่อง

 

 

กระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น ( Double Wall Corrugated Board )

ใช้ทำกล่องที่รับน้ำหนักบรรจุมากขึ้น สามารถใช้บรรจุสินค้าตั้งแต่ ฝาจีบ แบตเตอรี่ ลูกปืน ไปจนถึงใบยาสูบ ซึ่งมีน้ำหนักบรรจุได้มากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้เหมาะสมตามที่ต้องการได้โครงสร้างกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 3 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 2 ชั้น สำหรับลอนลูกฟูกมักทำเป็นลอนที่มีขนาดต่างกัน เพื่อให้ยืดหยุ่นตัวได้สำหรับการรองรับแรงกระแทก โดยความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น จะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดกระดาษ, ชนิดของลอนลูกฟูกทั้งสองชั้น, รูปแบบกล่อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่องเช่นเดียวกัน

ชนิดของลอนลูกฟูก

ลอน E

คุณสมบัติของลอน E สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้สูงมาก รองรับการพิมพ์ ได้ดีที่สุด สามารถใช้สำหรับงานพิมพ์หลายสีได้ เหมาะกับกล่องไดคัทขนาดเล็ก หรือกล่องออฟเซ็ท เช่น เครื่องสำอาง และกล่องของเด็กเล่น

ลอน B

คุณสมบัติของลอน B เป็นที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการพิมพ์ที่มีภาพพิมพ์มาก

เหมาะสำหรับสินค้า : สินค้าอุปโภค บริโภค

ลอน C

คุณสมบัติของลอน C มความแข็งแรงกว่า ลอน B

เหมาะสำหรับสินค้า : สินค้าอุปโภค บริโภค

ลอน BC

คุณสมบัติของลอน BC เป็นกระดาษที่มีลอนสูงสุด โดยนำลอน B และ ลอน C มาประกบกัน ทำให้สามารถรองรับการต้านทานการกดมากที่สุด