สาระน่ารู้

การใช้กล่องกระดาษลูกฟูกให้เต็มประสิทธิภาพ

  การใช้กล่องกระดาษลูกฟูกให้เต็มประสิทธิภาพของกล่อง ต้องรู้จักสินค้าที่ต้องการนำมาบรรจุก่อน ถึงจะพิจารณาทางด้านการภาพของกล่องกระดาษลูกฟูกได้ รวมถึงขั้นตอนการบรรจุ การเปิด-ปิด กล่อง , การเก็บรักษา, การขนย้ายไปจนถึงปลายทาง เพื่อให้สินค้าเสียหายน้อยที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    1. คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะสิ่งที่ต้องการบรรจุ เช่น ของเหลว ผง เม็ด ก้อน การที่ทราบว่าสินค้ามีลักษณะอย่างไร เพื่อคาดการความเสียหายไว้ล่วงหน้า เช่น กล่องกระดาษบรรจุตะปู ควรใช้กระดาษที่มีความหนาหรือเหนียวในส่วนของผิวกล่อง หรือส่วนประกอบแผ่นเพื่อป้องกันการทิ่ม ทะลุ ของตูปะ
    2. ธรรมชาติของสินค้า หมายถึง สินค้าเฉพาะตัว
สินค้าแตกหักง่าย สินค้าจำพวกนี้มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุแผ่นลูกฟูกป้องกันการกระแทกทั้งจากภายนอกและจากตัวสินค้าด้วยกันเอง
สินค้าสึกกร่อนได้ง่าย สินค้าจำพวกนี้จำเป็นต้องมีแผ่นกระดาษลูกฟูกหุ้มไว้โดยรอบสินค้า
สินค้าถูกกัดกร่อนได้ง่าย สินค้าจำพวกนี้ เป็นสินค้าประเภทที่ต้องป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อน ซึ่งอาจจะมาจากภายนอก หรือภายใน เช่น สินค้าที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายเมื่อได้สัมผัส น้ำ อากาศ ความชื้น เป็นต้น
สินค้าติดเหนียว สินค้าจำพวกนี้จำเป็นต้องใช้วัสดุห่อหุ้ม เช่น แผ่นพลาสติก แผ่นฟิล์ม เพื่อไม่ให้สัมผัสกับกล่อง
   3. สินค้าแตกหักง่าย สินค้าจำพวกนี้มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุแผ่นลูกฟูกป้องกันการกระแทกทั้งจากภายนอกและจากตัวสินค้าด้วยกันเอง