สาระน่ารู้

การเลือกใช้กระดาษทำกล่องลูกฟูก

     กระดาษทำกล่องลูกฟูกของ บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด มีหลากหลายเกรด แต่ละเกรดยังแบ่งเป็นน้ำหนักมาตรฐาน (แกรม) กระดาษต่าง ๆ ทำให้สินค้ามีคุณภาพหลากหลายระดับตามการเลือกใช้ หากเลือกใช้กระดาษและแกรมกระดาษที่มีความเหมาะสมจะทำให้ไม่สิ้นเปลืองจากการใช้กล่องคุณภาพที่เกินความจำเป็น และไม่ต้องประสบปัญหาสินค้าเสียหายจากการเลือกกระดาษ เกรดกระดาษที่ต่ำเกินไป ไม่เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการบรรจุคุณภาพของเกรดกระดาษ น้ำหนักกระดาษ ขนาดบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ส่งผลถึงความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
     1. ความต้านทานแรงดันทะลุ (BURSTING STRENGTH) เป็นการวัดความสามารถของกระดาษจะถูกแรงดันที่กระบนกระดาษจนในที่สุดกระดาษจะถูกแรงดันให้ยืดตัวออกจนทะลุ

    2. ความต้านทางแรงกดวงแหวน (RING CRUSH RESISTANC หรือ RING CRUSH TEST) เป็นการวัดความสามารถของกระดาษที่มีความสามารถด้านทานแรงกดในระบบเดียวกับกระดาษ ซึ่งจะกดจนกระดาษหักยุบตัวลง
     ความต้านแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจักร (RING CRUSH CD) เป็นคุณภาพกระดาษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการต้านทานแรงกดกล่อง (BOX COMPRESSION STRENGTH/TEST) ซึ่งเป็นคุณภาพที่จำเป็นต่อการจัดเก็บ การขนย้าย
     สำหรับสินค้าที่มีความอ่อนไหวจากแรงกดไม่ได้ หรือสามารถทนแรงกดได้น้อย จำเป็นต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความทนต่อแรงกดได้มากตามสภาพการใช้งาน โดยกล่องที่ทนต่อแรงกดได้มาก ต้องประกอบด้วยกระดาษที่มีความต้านทานแรงกดวงแหวนที่สูงในระดับที่ต้องการ

    3. ความต้านทางแรงกดลอนลูกฟูกแนวตั้ง (EDGE WISE CRUSH RESISTANCE= ECT) เป็นการวัดความสามารถรับแรงอัดตามขอบของกระดาษลูกฟูก โดยทำการวัดได้จากการบีบอัดส่วนขอบระหว่างแผ่นแข็งสองแผ่น ซึ่งการบีบอัดนี้จะดำเนินการในแนวตั้งฉากกับทิศทางของลอนจนกว่าแผ่นจะยุบตัวและถึงจุดหัก
สำหรับขอบแผ่นกระดาษ และมุมของกล่องบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ในการรับน้ำหนักจึงส่งผลให้บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง การใช้ค่า ECT เพื่อวัดคุณภาพของบรรจุภัณฑ์จะทำให้ผู้ผลิตและผู้ใช้งานมีความมั่นใจในคุณภาพในการเลือกวัสดุและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด
     4. ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกในแนวลอน (Flat Crush Resistance) เป็นการวัดความสามารถของลอนลูกฟูกในแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ต้านทานแรงกดลงลนแผ่นในแนวราบจนลอนเสียรูป คุณภาพนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเลือกกระดาษที่มีความต้านทางแรงกดลอนลูกฟูก