สาระน่ารู้

กระดาษทำกล่องลูกฟูกมีกี่ชนิด

กระดาษทำกล่องลูกฟูก มี 2 ชนิด คือ
• กระดาษทำผิวกล่อง (KRAFT LINERBOARD)
• กระดาษทำลูกฟูก (CORRUGATING MEDIUM)

กระดาษทำผิวกล่อง มี 3 เกรด โดยแต่ละเกรดมีน้ำหนักมาตรฐานต่างกัน ดังนี้

เกรดกระดาษ
น้ำหนักมาตรฐาน ก./ตร.ม. (g/m2)
KS
140, 170
KA
125, 150, 185, 230
KI
125, 150, 185

กระดาษทำลูกฟูก มี 1 เกรด โดยมีน้ำหนักมาตรฐาน ดังนี้

เกรดกระดาษ
น้ำหนักมาตรฐาน ก./ตร.ม. (g/m2)
CA
125, 150