www.bpc-package.com

ABOUT US  – เกี่ยวกับเรา

บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก โดยผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก ในหลากหลายรูปแบบ จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี เรามีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยสินค้ามีมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9100 : 2015 บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
กำลังการผลิตเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกต่อ 1000 ตัน ต่อเดือน
เทคโนโลยีงานพิมพ์ระบบ Flexographic Printing และ Die – Cut Auto ที่ทันสมัย
รองรับการพิมพ์สูงสุด 3 สี และ Process Color โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดรวมเฉลี่ย5 ล้านกล่อง ต่อเดือน