ชนิดของลอนลูกฟูก

ลอน E

ลอน B

ลอน C

ลอน BC

ลอน E

คุณสมบัติของลอน E สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้สูงมาก รองรับการพิมพ์ ได้ดีที่สุด สามารถใช้สำหรับงานพิมพ์หลายสีได้ เหมาะกับกล่องไดคัทขนาดเล็ก หรือกล่องออฟเซ็ท เช่น เครื่องสำอาง และกล่องของเด็กเล่น

ลอน B

คุณสมบัติของลอน B เป็นที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการพิมพ์ที่มีภาพพิมพ์มาก

เหมาะสำหรับสินค้า : สินค้าอุปโภค บริโภค

ลอน C

คุณสมบัติของลอน C มความแข็งแรงกว่า ลอน B

เหมาะสำหรับสินค้า : สินค้าอุปโภค บริโภค

ลอน BC

คุณสมบัติของลอน BC  เป็นกระดาษที่มีลอนสูงสุด โดยนำลอน B และ ลอน C มาประกบกัน ทำให้สามารถรองรับการต้านทานการกดมากที่สุด