รูปแบบของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องฝาชน

กล่องฝาเกย

กล่องฝาครอบ

กล่องแบบ

กล่อง Die – Cut

กล่องฝาชน ( Regular Slotted Container = RSC )

 • มีฝาเปิด – ปิด กว้างเท่ากัน
 • ฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่แนวกึ่งกลางของกล่องตามด้านยาวของฝากล่อง
 • ฝากล่องแผ่นใน เว้นช่องห่างตามความสัมพันธ์ของด้านกว้าง และด้านยาวของกล่อง
 • กล่อง RSC เป็นกล่องที่ใช้งานง่ายสามารถคลี่ออกและพับขึ้นรูปเป็นกล่องได้ทันดี
 • ง่ายต่อการนำสินค้าบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์และปิดกล่อง

กล่องฝาเกย ( Full Overlap Slotted container = FOL )

 • มีฝาเปิด – ปิด กว้างเท่ากัน
 • ฝากล่องด้านนอก กว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิท

กล่องฝาครอบ ( Full Telescope Half Slotted = FTHS )

 • ประกอบด้วย กล่อง 2 ชั้น คือ ฝาครอบ กับ ตัวกล่อง ซึ่งต่างก็เป็นแบบ Slotted Style
 • ฝาครอบ ครอบตัวกล่องมิด
 • ฝาครอบมีความสูงเท่ากับตัวกล่อง เมื่อครอบแล้ว จะทับปิดสนิท
 • กล่อง FTHS สามารถทนต่อการวางเรียงซ้อนทับได้เป็นอย่างดี
 • นิยมใช้กับสินค้าประเภท ผัก ผลไม้
 • สามารถเปิด – ปิด ออกง่าย

กล่องแบบ Half – Slotted Container with Cover ( HSC )

 • ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฝาครอบ และตัวกล่อง
 • ตัวกล่องเป็น Slotted Box มีฝาเปิด- ปิด ด้านเดียว
 • ด้านที่ไม่มีฝาเปิด – ปิด ในตัว จะถูกปิดด้วยฝาครอบต่างหาก
 • ฝาครอบลักษณะเดียวกันกับ Design Style หรือ เป็นแบบ Half – Slotted Style ก็ได้
 • กล่อง HSC นี้ต่างจากกล่องแบบ Partial Telescope ตรงที่ฝาครอบยื่นครอบตัวกล่องน้อยกว่าสองในสามของความสูงของตัวกล่อง

กล่อง Die – Cut

 • เป็นลักษณะการผลิตแบบกดทับด้วยใบมีด
 • สามารถสร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้หลากหลายตามความต้องการ
 • มีความแข็งแรง