แผนที่ บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
699 ซอยจันทน์ 31 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2212-4334-5, 0-2211-2484, 0-2211-6256
แฟกซ์ : 0-2212-3947
   
แผนที่ บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
335 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร : (02) 4291212 - 3